Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

10-01-2019

Disclaimer

Deze website is eigendom van: 
Lievens Velo's bvba
Grote Steenweg 1a
2440 GEEL
Ond. nr.: 0433.862.093

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lievens Velo's of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid 
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk en/of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Lievens Velo's levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, kan u Lievens Velo's contacteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Lievens Velo's gevestigd is, bevoegd. 

Cookiegebruik
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben ons uitdrukkelijk akkoord dienen te geven op de privacyverklaring van Google om verder gebruik te kunnen maken van haar diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield Principles. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op deze website staan buttons die verwijzen naar meerdere sociale mediakanale: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale mediakanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lievens Velo's heeft daar geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de privacyverklaringen van de sociale mediakanalen zelf.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
 
Privacy policy
Lievens Velo's hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Met deze Privacyverklaring wil Lievens Velo's u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Lievens Velo's.
Lievens Velo's houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.

Informatie over de gegevensverwerker
Lievens Velo's
Larumseweg 124
2440 GEEL
Ond. nr.: 0433.862.093
E-mail: info@lievensvelos.be
Telefoon: +32 14 58 76 36

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Via deze website verzamelt Lievens Velo's geen persoonsgegevens. U heeft uitsluitend de mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Hiervoor vragen we alleen het uiterst noodzakelijke, namelijk uw mailadres.
 
U heeft altijd de gelegenheid om u uit te schrijven op onze digitale nieuwsbrieven.

Bij een bezoek aan de website van Lievens Velo's worden tevens gegevens verzameld voor statistische doeleinden. U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. Lievens Velo's verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Lievens Velo's stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

Wat zijn uw rechten als Gebruiker?
Lievens Velo's verwerkt uw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy policy.
Lievens Velo's bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is volgens de omschreven doeleinden van deze Privacy policy.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U heeft het recht – na identificatie als Gebruiker – om na te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht op inzage van deze gegevens. U verstuurt hiervoor via aangetekende zending een aanvraag waarop Lievens Velo's binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan uw vraag.

Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Lievens Velo's. Lievens Velo's zal hieraan binnen een redelijke termijn gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
·       Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
·       Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
·       Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
·       Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
Lievens Velo's beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Als geïdentificeerde Gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
·       In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang Lievens Velo's nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
·       Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
·       Wanneer Lievens Velo's de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
·       Gedurende de periode die Lievens Velo's nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Lievens Velo's stopt dan tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.
Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Lievens Velo's hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending.

Recht op gegevensoverdracht
Als Gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Lievens Velo's zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal Lievens Velo's hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven.

Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Lievens Velo's. Hiervoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.